Programes

 

Quan es tracta d'informàtica, anem a per feina
d'aquesta manera:

  • Davant qualsevol problema o necessitat de mecanització, la resposta sempre és que es pot fer i com.
    En primer lloc cal tenir la idea, que pot ser una frase, una forma de treballar o un objectiu. Després cal d'estructurar-la en els passos necessaris perquè sigui assimilable per un sistema informàtic. Si sabem estructurar les idees i programar-les, som capaços de mecanitzar qualsevol feina.

  • Les solucions han de ser realistes.
    La millor solució és aquella que respecta tot el que ja està mecanitzat i que ja funciona. La informàtica només és una eina per treballar millor, no un objectiu aclaparador que ho eclipsa i hipoteca tot.  La millor informàtica és aquella discreta i eficaç; que treballa sense fer fressa.

  • La informàtica és una inversió i no una despesa.
    Quan un programa està enllestit no ha de donar errors ni problemes de funcionament. Volem que lloguin els nostres serveis per millorar mètodes i formes de treballar; no per recuperar dades perdudes ni resoldre errors informàtics, sempre tant molests i mals d'entendre per qui els pateix.

L'objectiu és aconseguir qualitat de treball mitjançant construir en lloc d'apuntalar; empènyer en lloc d'estirar,  portar en lloc de suportar.

Ara, podeu ver una llista d'alguns dels programes que he fet o tornar a la plana anterior.

EntradaLa WebBitassaE-Mail
[ Entrada | La Web | Bitassa | E-Mail ]